Juli 23

In geval van spoedeisende hulp, kunt u vandaag terecht bij:

Dental365 Spoed Tandarts Zeeland

Kanaalstraat 40
4388BN Oost-Souburg
Telefoon: 085-0189421

Tandartsen Waarneemkring Walcheren

Op deze site vindt u informatie over tandheelkundige spoedeisende hulp op Walcheren.

De spoeddienst voor patiënten uit Walcheren, Noord- en Zuid Beveland en Schouwen-Duiveland wordt verzorgd door Dental365 Spoed Tandarts Zeeland.

Buiten de reguliere openingstijden van uw tandarts, in het weekend (zaterdag en zondag) en tijdens de officiële vrije dagen, feest- en vakantiedagen en schoolvakanties, wordt de spoedgevallendienst verzorgd door Dental365 Spoed Tandarts Zeeland. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u zich wenden tot Dental365 Zeeland via telefoonnummer 085 - 018 9421.

Adres: Kanaalstraat 40, 4388 BN Oost-Souburg


Dental365 heeft naast de vestiging in Zeeland, ook vestigingen in Rotterdam, Breda, Gouda, Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Ede, Deventer en Apeldoorn. Mocht een andere locatie u op dat moment beter uitkomen, dan kunt u aan de telefoon uw voorkeur aangeven. Dental365 kan dan, mits mogelijk, samen met u kijken welke locatie voor u de meest geschikte is. Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken op de website Dental365.nl


Houdt u rekening met de volgende zaken voordat u belt naar Dental365 Spoed Tandarts Zeeland

Wat mee te nemen:

 • Bij het bellen: houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
 • U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 • U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels PIN of creditcard. U kunt niet contant betalen.

Kosten en vergoedingen:

 • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
 • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feest- en vakantiedagen. Informeer hiernaar als u belt.
 • U ontvangt altijd een nota van Dental365.
 • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over de vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
 • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer indien mogelijk wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

Tot slot:

 • Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor een eventuele vervolgbehandeling wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts. Heeft u géén eigen vaste tandarts? Dental365 informeert u dan verder.
 • Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en per e-mail de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het online anamneseformulier (10 Zeeland). Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw afspraak gaat, online in te vullen en te versturen. Indien u een vaste tandarts heeft, vergeet u dan niet deze gegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.
 • Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is!
 • Dental365 Zeeland is géén reguliere tandartspraktijk maar een spoed tandartspraktijk.
 • U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen.
 • Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is bijv. in geval van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.

 • ! Annuleren van uw spoedafspraak altijd telefonisch via het bovenstaandentelefoonnummer van Dental365 Zeeland.!

Conform landelijke richtlijnen brengt Dental365 voor een niet nagekomen afspraak de kosten in rekening: Code C90 “Niet nagekomen afspraak”. Deze kosten vallen niet onder de dekking van uw (aanvullende) zorgverzekering en moet u dus altijd zelf betalen.

 

Zelfhulp

Heeft u onverhoopt last van uw gebit, en uw eigen tandarts is niet bereikbaar, is het verstandig eerst de pagina ‘zelfhulp’ te lezen. Hier vindt u wellicht informatie  waarmee u uw probleem zelf kunt oplossen waarna u contact op kunt nemen met uw eigen tandarts.
 
Bent u toch van mening dat u  tandheelkundige hulp nodig heeft en is uw eigen tandarts niet bereikbaar dan kunt u zich wenden tot de 'Tandartsen Waarneemkring Walcheren'.
 
In het weekend komt het inloopspreekuur te vervallen in verband met het Coronavirus. De praktijk van dienst ziet u hierboven en in de kalender rechts. Zij zullen telefonisch met u afstemmen en in geval van ernstige spoed een consult inplannen. Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavonden (niet feestdagen) kunt u zich wenden tot de 'avonddienst'. Is er echter sprake van zeer spoedeisende hulp:

 • Nabloeding na b.v. het trekken van een tand of kies
 • Trauma (na een ongeval)
 • ernstige tandheelkundige situaties die uw algemene gezondheid in gevaar brengen dan kunt u:
  •  de dienstdoende tandarts bellen (alleen in het weekend)  
  •  de avonddienst (op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavonden (niet feestdagen)).


Zoekt u een tandartspraktijk?

De volgende praktijken nemen nog nieuwe patienten aan.