Een losse kroon of noodkroon

Bij een losse kroon of noodkroon kan altijd gewacht worden tot ofwel het spreekuur van de weekenddienst of kan worden gewacht tot de reguliere tijden van uw eigen tandarts. Wanneer zoals in dit geval sprake is van een esthetisch probleem dan kan met tandpasta de (nood)kroon tijdelijk vastgezet worden. Let wel dat wanneer de (nood)kroon toch nog redelijk los zit, er gevaar voor inslikken of inademen van de (nood)kroon aanwezig is. Slapen met een zelf vastgezette noodkroon kan daarom gevaarlijk zijn.